// برندینگ موسیقی

آهنگسازی و برندينگ صوتی

برندینگ صوتی (Sonic branding) شیوه ای بسیار هیجان انگیز برای معرفی هویت برند شما و به یادماندنی کردن آن است.
اغلب شركت هاي ديجيتال ماركت از برندینگ بصری با استفاده از تصاویر، رنگ، لوگو و… استفاده مي كنند، اما تعداد خیلی کمی از آنها می دانند که می توان آواها و موزیک هایی برای شرکت هاي متفاوت با استراتژي هاي متفاوت ساخت که کاملا با خصوصیات برند هماهنگ باشد و در واقع به يكي از المان ها و شاخص هاي برند تبدیل شود و به این صورت برندینگ صوتی هم به بخشی از برندسازی شرکت تبدیل
خواهد شد.
برخی از مشهورترین کاربردهای صوت یا آوای طبیعی برای اهداف برندسازی عبارت اند از لوگوهای صوتی (sonic logos) كه با استفاده از برخی نت های موسیقی ساده که خیلی زود به خاطر آورده می شوند و برای درک ماهیت یک سازمان یا یک محصول به کار می روند كه با توجه به استراتژي برند مربوط به هر بيزينس، حس متفاوتي را داراست.