// استراتژی برند

تدوین استراتژی برند

استراتژی برند بر مبنای یک چشم انداز شکل می‌گیرد، با استراتژی کسب و کار همسو است، در ارزش ها و فرهنگ شرکت ریشه دارد و منعکس کننده درک عمیقی از نیازها و ادراک های مشتری می باشد. استراتژی برند تعیین کننده جایگاه یابی، تمایز، مزیت رقابتی و یک پیشنهاد ارزشی منحصر به فرد است.
استراتژی برند باید با تمامی ذینفعان هماهنگ باشد: مشتریان خارجی، رسانه‌ها و مشتریان داخلی (همانند کارکنان، هیئت مدیره، تامین کنندگان اصلی). استراتژی برند نقشه راهی است که بازاریابی را راهبری می‌نماید، فروش بیشتر برای فروشندگان را تسهیل می کند و برای کارکنان وضوح، معنا و الهام را به ارمغان می آورد.
تدوين استراتژي برند را معمولا یک تیم انجام ميدهد، نه یک نفر به تنهایی. استراتژی برند حاصل گفتمان گسترده میان مدیرعامل، بازاریابی، فروش، تبلیغات، روابط عمومی، عملیات و توزیع است كه باعث نائل آمدن به هدف تعيين شده در جهت برندينگ و همچنين افزايش فروش مي باشد.

// مراحل

تدوین استراتژی برند

۱ – استراتژی کلی شرکت خود را مدنظر داشته باشید.

۲ – مشتریان هدف خود را مشخص کنید.

۳ – در مورد مشتریان هدف خود تحقیق کنید.

۴ – برندتان را جایگاه سازی کنید.

۵ – استراتژی پیامی برندتان را تدوین کنید.

۶ – نام، لوگو و شعار برندتان را بسازید.

۷ – استراتژی بازاریابی محتوای خود را تدوین کنید.

۸ – وب سایتتان را توسعه دهید.

۹ – ابزارهای بازاریابی خودتان را ایجاد کنید.

۱۰ – استراتژی برندتان را اجرایی کرده و بازخورد آن را رصد کنید.