// فشن برندینگ

اهمیت فشن برندینگ

صنعت مد و فشن يكي از بسترهاي پیاده سازی تکنولوژی های برندینگ و مارکتینگ بيزينس هاي گوناگون با هويت هاي متفاوت مي باشد.
طراحي و توليد البسه هايي متناسب با هويت برند شما، باعث يكپارچگي در نظام مجموعه شما ميگردد و در نهايت از بعد بصري همراه با مداومت منجر به برندسازي بيزينس شما با اتفاده از طراحي منحصر بفرد در لباس اعضاي مجموعه شما مي گردد. در واقع بايد دقت داشت، البسه تمامي اعضاي يك برند، تنها به معنای پوششی برای بدن نیستند بلکه تصویر و سبکی از زندگی بيزينس شما هستند که صنف خاصی را تشکیل می دهند و در نهايت نمايانگر شخصيت و هويت برند شما مي باشد.